Pensselitehtaan toiminta

 

Musiikki- ja Kulttuuriyhdistys Pensselitehdas ry on Porvoolainen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu loppuvuodesta 2022 mahdollistamaan Pensselitehtaan projekti yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yksityisten toimijoiden kanssa.

 

Pensselitehtaan projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on nostaa porvoolaisen musiikkitoiminnan tasoa, kasvattaa harrastajamääriä ja tarjota pienellä kynnyksellä kehittymismahdollisuuksia kaikille toiminnasta kiinnostuneille, ikään, sukupuoleen tai harrastuneisuuden tasoon katsomatta. Lisäksi halutaan monipuolistaa ja syventää merkittävästi kaupungin tarjontaa musiikin ja media-alan harrastajille, työuran kynnyksellä oleville ja myös sen jo aloittaneille.

Pensselitehtaan henkilöstön tarjoamat tukimahdollisuudet ovat samalla tasolla minkä tahansa alan kotimaisen oppilaitoksen kanssa ja siksi niiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää projektin onnistumiselle.

Säännöllisesti järjestettävät, yksilöllisesti laaditut workshopit mahdollistavat kaikkien eri musiikki- ja media-alan ilmiöiden huomioimisen. On tärkeää ulottaa toiminta ns. perinteisen bänditoiminnan ulkopuolelle, kattamaan kaikki eri musiikkityylit ja niiden nykyiset ja tulevat tekotavat. Tämän edellyttämä joustavuus otetaan huomioon myös tilojen suunnittelussa ja niiden käyttöperiaatteissa.

 

Kaikki Pensselitehtaaseen liittyvä toiminta tapahtuu turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti.

 

Avajaistapahtuma

Tiloissa sijaitseva, 350m2 kokoinen monitoimitila on erinomainen vaihtoehto erilaisiin konsertteihin, yritystapahtumiin, koulutuksiin jne. Vastaanotto on ollut erittäin positiivista ja olemme erityisen iloisia siitä, että Porvooseen on saatu nimenomaan musiikin esittämisen ehdoilla rakennettu, matalan kynnyksen keikkapaikka, johon on tarpeen mukaan pääsy myös alaikäisillä.

Monitoimitilassa sekä rakennusten kahden siiven väliin jäävällä piha-alueella järjestettiin 12.8.2023 Pensselitehtaan avajaiset, jonka järjestelyihin osallistuivat ja esiintyjälistalle nousivat porvoolaiset muusikot yhtyeineen. Avajaistapahtuman pääesiintyjänä oli Costee. Avajaiset, kuten myös klubitilan pienemmät tapahtumat toteutetaan säännöllisesti sekä yhteistyössä Porvoon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.

 

Projektin onnistumisen mittarit

Minkä tahansa kulttuuriin liittyvän, kehittyvän toiminnan ytimessä on ymmärrys siitä, että onnistumista mitataan jopa pääosin muilla kuin taloudellisilla mittareilla. Sijoittaminen kulttuuritoimintaan on kannattavaa hyvin monilla tavoin mutta Porvoossa, kulttuurikaupunki-maineestaan huolimatta, on etenkin omaehtoinen kulttuuritoiminta käynyt jo pitkään säästöliekillä. Kaupallisten toimijoiden tarjoamien tilojen puuttuminen haasteellisessa demografiassa, Helsingin läheisyyden vaikutus kysyntään ja tarjontaan sekä monet muut “pikkukaupungin” haasteet ovat tuttuja kaikille alalla toimiville.

Kuitenkin samaan aikaan suomessa on useita pienempiä paikkakuntia, joissa on perinteisesti hyvin vireää kulttuuritoimintaa monella saralla. Kaikkia näitä paikkakuntia yhdistää se, että toiminta on ollut jatkuvaa jo pidemmän aikaa ja siksi se myös jatkaa kehittymistään. Toiminnalle tarjolla olevat ja niiden muutoksiin mukautuvat olosuhteet ovat kaiken kehityksen ytimessä.

Paikkakunnilla toimivat paikalliset alan veteraanit ajavat jatkuvasti sisään uutta sukupolvea joka usein työllistyy alalle ja tekee ehkä varsinaisen työuransa muualla, mutta palaa lopulta kotikaupunkiin toistamaan samaa kuviota edelleen. Tältä pohjalta, paikallisten elävän musiikin yhdistysten ja kaupungin pitkäjänteisellä yhteistyöllä on rakennettu vaikkapa Kaustisen Kansanmusiikkijuhla, Aitoon Kirkastusjuhlat sekä nykyisistä suurfestivaaleista Joensuun Ilosaarirock ja Seinäjoen Provinssirock.

Projektin onnistumisen mittarit vaihtelevat siihen osallistuvien henkilöiden omien tavoitteiden mukaan. On tärkeää mahdollistaa aktiivisten harrastajien toimintaa kaikin tavoin, mutta yhtälailla onnistumisena voidaan pitää jokaista musiikista tai muusta media-alasta kiinnostunutta henkilöä.